Skip to main content

Helpdesk

Digitale Transformatie in de Gezondheidszorg

Digitale Transformatie in de Gezondheidszorg: Cliënten in hun kracht zetten, levens transformeren

De zorgsector krijgt te maken met grote uitdagingen. Naast een enorme toename van de vraag naar zorg hebben we ook te maken met een krappe arbeidsmarkt. Daarnaast is er een opmerkelijke verschuiving in de voorkeuren van cliënten, laatstgenoemde is een trend die naar verwachting de komende jaren nog belangrijker zal worden. 

Verbetering van de kwaliteit van leven

Cliënten zoeken steeds meer naar autonomie op verschillende gebieden, zoals hoe zorg wordt verleend en waar zorg wordt verleend. Thuiszorg heeft in de meeste gevallen de voorkeur. Er is ook een verschuiving van het beeld van de focus op de ziekte zelf, naar het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bevorderen van individuele gezondheid nodig.

Zorgverleners ervaren een toenemende werkdruk, mede door het tekort aan arbeidskrachten. Het wereldwijde tekort aan zorgprofessionals is een van de grootste obstakels bij het waarborgen van universele toegang tot gezondheidszorg. Volgens een rapport van de Wemos-stichting zal, als er geen aanzienlijke veranderingen plaatsvinden, één op de zeven mensen wereldwijd nooit toegang hebben tot een zorgprofessional - geen verloskundige, verpleegkundige of arts. Dit betekent dat ruim één miljard mensen zich zonder de meest elementaire gezondheidszorg moeten redden.

Kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg staan wereldwijd onder druk. Dit zorgt er onder andere voor dat het huidige (internationale) zorglandschap onder de loep moet worden genomen. Het is tijd voor verandering. Digitale transformatie van de gezondheidszorg kan de sleutel zijn voor deze broodnodige overgang.

Toegenomen levensverwachting verandert opvattingen over gezondheidszorg

De focus binnen de gezondheidszorg is in de afgelopen eeuw steeds meer verschoven van 'overleven' en 'langer leven' naar 'betekenisvol leven'. In de 19e eeuw stond overleven centraal. Mensen leefden gemiddeld tot 45 jaar, met behoorlijke uitdagingen op het gebied van hygiëne en overheersende infectieziekten.

De komst van sanitaire voorzieningen - een belangrijke gamechanger - heeft de gemiddelde levensverwachting aanzienlijk verhoogd in de 20e eeuw. Tot wel 65 jaar, met de focus op een langer leven. De kennis over effectieve zorg was ook erg vooruitgegaan. In Nederland heeft de verschuiving van de zorg in handen van particuliere organisaties, veldpartijen actief als verzekeraars en verschillende zorginstellingen, richting overheden die verantwoordelijk werden voor het beheren van de zorg een grote verandering teweeggebracht. De omslag in de economische groei speelde daarbij ook een rol. Het zorgbeleid richtte zich vanaf dat moment op de beheersing van de kostenontwikkeling van de sector en de publieke zorguitgaven die daarbij hoorden, terwijl de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg gewaarborgd moesten (en zal moeten) blijven.

In de 21e eeuw verschuift de focus langzaamaan richting betekenisvol leven, met nadruk op het belang van gezonde jaren. We worden aanzienlijk ouder dan decennia geleden (met een gemiddelde levensverwachting van 85 jaar), en ziekten die ooit fataal waren, zijn chronisch geworden. Hoe eenieder ervoor kiest om met hun kwetsbaarheden om te gaan, wordt steeds meer een persoonlijke overweging in plaats van puur medisch - Met als kanttekening dat dit beperkt wordt tot de middelen die een persoon tot zijn of haar beschikking heeft en de keuze om deze in te zetten - Om dit voor elkaar te krijgen vereist het dat financiers, zorgaanbieders en -professionals een breder beeld ontwikkelen van gezondheidszorg en welzijn om de gezondheid te verbeteren. Samenwerkingen tussen verschillende specialisten in ziekenhuizen leiden immers tot betere behandelingen.

E-health is gamechanger in de 21e eeuw

Gezondheidstechnologie, digitale zorg, gegevens en gegevensanalyse bieden inzicht in de gezondheidsstatus en potentiële risico's of preventieve maatregelen. Daarnaast bieden ze ook persoonlijke tools om het zorgproces thuis te beheren. Zo zijn gezondheidstechnologie, digitale zorg en gegevensanalyse de potentiële gamechangers van de 21e eeuw, net zoals sanitaire voorzieningen, schoon drinkwater en bewoonbare huisvesting dat in de 19e eeuw waren bij de bestrijding van infectieziekten. Op dit moment is er vooral een focus op hybride zorg, waarbij technologie de traditionele gezondheidszorg ondersteund (zowel fysieke als digitale zorg).

De gezondheidstransformatie wordt gekenmerkt door verschillende verschuivingen. Met een nadruk op: preventie, welzijn en het behouden van gezondheid, werken binnen een gezondheidsecosysteem dat bereid is om samen te werken, meer nadruk op waarde boven volume, meer verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt en gepersonaliseerde zorg. Uiteraard is het hierbij ook belangrijk om te benoemen dat iedereen toegang moet hebben tot dezelfde gezondheidszorg, zodat er geen kloof in de maatschappij ontstaat tussen de groep die het zich kan veroorloven en voor wie deze vormen van zorg simpelweg geen optie zijn.

Data-gedreven gezondheidszorg is de toekomst

Data-gedreven gezondheidszorg, spiegelinformatie (spiegelinformatie geeft inzicht in het zorggebruik van cliënten binnen een praktijk), beslissing ondersteunende systemen en kunstmatige intelligentie (AI) zullen onmisbare onderdelen worden van de cliëntreis en het behandelproces. Dit zal naar verwachting patiënten en zorgverleners de mogelijkheid geven om gepersonaliseerde preventiemaatregelen in te zetten om (verdere) zorgbehoeften te voorkomen. Ook geeft het een beter inzicht in hun huidige gezondheidsstatus. Dit zorgt voor betere anticipatie van passende zorg en toekomstige gezondheidsproblemen.

Daarnaast ontvangen cliënten gepersonaliseerde zorg die is afgestemd op het individuele gegevensprofiel van de patiënt, wat de kans op succes vergroot. Kortom, zowel cliënten als zorgverleners krijgen een beter inzicht en autonomie. Ook wordt de werkdruk van zorgprofessionals aanzienlijk verbetert.

Patiënten krijgen controle over hun gezondheid

De toekomst van gezondheidstechnologie en digitale gezondheidszorg ligt ideaal gezien binnen een systeem waarin alle belanghebbenden in de gezondheids- en zorgsector samenwerken, binnen een open en onderling verbonden netwerk. Dit netwerk biedt een combinatie van digitale, persoonlijke, en indien nodig fysieke zorg (hybride zorg). Het wordt ondersteund door realtime en voorspellende inzichten, die op het juiste moment, op de juiste plaats, de juiste informatie leveren.

Het resultaat is een effectieve 'cliëntgerichte' reis, waarbij de cliënt veel meer controle kan hebben. Door middel van digitale tools, gepersonaliseerde inzichten en oplossingen worden mensen in staat gesteld om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen gezondheid en welzijn. Dit leidt uiteindelijk tot een verschuiving van het bieden van zorg, naar het behoud van gezondheidszorg op de lange termijn.

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Op 10 april vond de (engelstalige) webinar 'Health Economics' plaats. Kevin Doughty schoof aan in de rol van UK-expert om zijn visie en kennis over dit onderwerp te delen. Kevin is een ervaren consultant en docent met meer dan 25 jaar ervaring in het gebruik en de ontwikkeling van technologieën ter ondersteuning van zelfstandig leven bij ouderen en/of mensen met een handicap. Deze vaardigheden en kennis zorgen ervoor dat hij internationale, nationale en lokaal overheidsbeleid, demografische veranderingen én hun impact op commerciële activiteiten als geen ander begrijpt.

Bekijk de webinar via deze link.


Blogoverzicht

Vijf voorbeelden van eHealth in de thuiszorg
24 februari 2022

Vijf voorbeelden van eHealth in de thuiszorg

financieel dagblad intro medido
20 september 2021

Het Financiële Dagblad: Medido in het buitenland

Persfoto Tom Hofland en Thijs van Nuenen
05 juni 2023

Medido stelt Tom Hofland aan als nieuwe algemeen directeur

24 februari 2021

Zorg van Nu besteedt aandacht aan Medido

02 maart 2021

Research studie over Medido dienstverlening

19 februari 2021

Nieuwe regels bieden meer ruimte voor digitale zorg - NZa


Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rondom Medido? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over medicatiebegeleiding in de woning.

Volg ons op LinkedIn
Word jij onderdeel van ons zakelijke netwerk?
Volg ons op Instagram
Nieuwsberichten over Medido ontvangen?

Webdevelopment © Totoweb | Webdesign © Swirl Design